Arabic Storybook - Siri Bacaan Awal

 • $8.90
  Unit price per 


Siri Bacaan Awal Bahasa Arab ini adalah buku bacaan tambahan yang sesuai untuk para pelajar Bahasa Arab sebagai Bahasa kedua kerana buku ini:

 1. Mengandungi cerita dan ilustrasi yang menarik
 2. menggunakan pola ayat mudah
 3. memerapkan teknik scaffolding dengan menyediakan:
  - sinopsis cerita dalam Bahasa Melayu
  - kata-kata kunci diperkenalkan
  - kata-kata kunci dimerahkan sebagai bantuan ingatan
  - terjemahan dalam Bahasa Melayu
 4. memperkenalkan kaedah nahu asas Bahasa Arab secara santai