Pandai Suku Kata

  • $5.00
    Unit price per 


Pandai Suku Kata merupakan program bacaan bergred khusus untuk kanak-kanak yang baru hendak belajar membaca. Program ini mempunyai 2 tahap iaitu tahap asas dan tahap lanjutan. Program ini sesuai untuk kanak-kanak prasekolah berusia 4 tahun ke atas.

Berdasarkan pengalaman penulis yang penah menulis bahan bacaan kanak-kanak sebelum ini, program ini bertulis berasaskan kaedah fonetik yang menggunakan suku kata dan disususun secara sistematik supaya kanak-kanak dapat belajar mengikut kemampuan dan tahap perkembangan bahasa mereka. Melalui program ini, kanak-kanak akan belajar membunyikan suku kata, membaca perkataan dan ayat dengan mudah berkesan. Program ini juga dituliskan berdasarkan garis panduan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan yang terkini.

Book Content  Sample