Skip to product information
1 of 11

Pelangi Books

Pandai Suku Kata

Pandai Suku Kata

Regular price $5.00 SGD
Regular price Sale price $5.00 SGD
Sale Sold out
Set

Pandai Suku Kata merupakan program bacaan bergred khusus untuk kanak-kanak yang baru hendak belajar membaca. Program ini mempunyai 2 tahap iaitu tahap asas dan tahap lanjutan. Program ini sesuai untuk kanak-kanak prasekolah berusia 4 tahun ke atas.

Berdasarkan pengalaman penulis yang penah menulis bahan bacaan kanak-kanak sebelum ini, program ini bertulis berasaskan kaedah fonetik yang menggunakan suku kata dan disususun secara sistematik supaya kanak-kanak dapat belajar mengikut kemampuan dan tahap perkembangan bahasa mereka. Melalui program ini, kanak-kanak akan belajar membunyikan suku kata, membaca perkataan dan ayat dengan mudah berkesan. Program ini juga dituliskan berdasarkan garis panduan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan yang terkini.

Book Content  Sample 

View full details